Uncategorized

Andrei Siminel – Conflict de interese cu clienții Librabank

Cum să mai ai încredere să îți lași banii în Librabank, când constați că unul dintre membrii Consiliului de Administrație, deținător și asociat al mai multor firme din România, dovedește un comportament de afaceri  atât de ingrat??? Și spun, “unul din membrii CA”, considerând că este posibil să dai peste astfel de situații și la alți colegi din consiliul de administrație al “renumitei” bănci, odată ce “Şăfu” și-a permis.

Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese , (de exemplu interese financiare sau de altă natură), ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație. Aceste interese  sunt inacceptabile în special, atunci când acestea afectează interesul principal. Reglementări privind conflictul de interes în spațiul public se concentrează în principal pe relații financiare, deoarece acestea sunt mai obiective și cuantificabile, și implică de obicei, bănci, mediul politic, juridic , etc.

Conflictele de interese, îndeosebi în sectorul public, dar și în cel privat , au generat în ultima perioadă motive de preocupare pe plan internațional, formând obiectul unor strategii specifice. Reglementările penale şi administrative au urmărit susţinerea integrității funcționarilor publici și chiar privați şi luarea deciziilor în mod dezinteresat în instituţiile guvernamentale şi publice .

Conflictul de interese a fost încriminat, inițial, prin art. 2531 alin. (1) din vechiul Codul penal (Legea nr. 278/2006). Reglementarea este preluată de art. 301 din noul Cod penal (Legea nr.286/2009), fiind inspirată din art. 432-12 al Codului penal francez din 1992, „Dobîndirea ilegală de beneficiu.” Conform art. 301 din noul Cod penal, constituie infracțiune de conflict de interese „Fapta funcționarului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul ÎI inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură…” 

Este impardonabil, cum o banca fie ea chiar și  pe la coadă topurilor bancare, să își permită ca, atunci când are un client cu o afacere mai importantă, să încerce prin tot soiul de mijloace să preia afacerea sau chiar să  caute să  intre în afaceri cu clienții, altele decât cele care fac obiectul de activitate al respectivei bănci. Să fie asta motivul pentru care Librabank are de regulă clienți mai mici?

Sigur că îți pierzi și ultimul dram de încredere în banca! Sigur că nu  îți mai vine să apelezi la serviciile băncii, că să nu mai vorbim de a îți lasă agoniseala în conturile acesteia. Sigur că, alergi și strigi  în  gura mare, să știe oricine înainte de a intra pe ușa acestei bănci. Sigur că apelezi la legea penală, pentru a dovedi  toate faptele constatate de avocați, (deocamdată), așa cum s-au petrecut.

Vorbesc din perspectiva celui care am fost clientul  Librabank, cu o afacere hotelieră, afacere preluată abuziv, sub directă îndrumare a lui Andrei Siminel de această banca. Cum? Urmăriți zilele următoare atât presă centrală, cât și pe rețelele sociale articolele pe care le voi publică, de dată această cu tot cu probe. Veți fi uimiți de comportamentul  bancar al lui Andrei Siminel, membru în Consiliul de Administrație al băncii, deținător prin grupul de firme pe care îl  controlează, a peste 94% din activele băncii.

Și culmea! În Raportul anual pe  2020, același Consiliu de Administrație raportează: „În cursul anului 2020 nu au fost identificate situații de natură conflictului de interese între unii membri ai Organului de Conducere și interesele Băncii”. Dar cu interesele clienților băncii nu ați identificat nimic??? Consiliul de Administrație al Librabank nu este asimilat “Organului de Conducere”?

Recomandare: nu credeți în publicitatea lui Siminel, că nu are legătură cu realitatea! Până și  el însuși, se va convinge de ceea ce afirm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.